معرفی گروه

هدف اصلی

هدف اصلی این گروه فراهم آوردن زمینه ‌های توسعۀ دانش کارآفرینی ، عملیاتی نمودن طرح‌های اقتصادی شرکت ‌ها بر بنیاد دانش‌ عالی مدیریت کسب و کار ، ارتقاء مهارت‌ های مدیریتی فعالان اقتصادی ، افزایش بهره‌وری متقاضیان و آموزش ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه در طرح‌ های مختلف اقتصادی می‌باشد .

تماس با ما

برای ارتباط با گروه سینا تدبیر کلید تماس با ما را فشار دهید .