گروه بین المللی مشاوران سیناتدبیر

بر اساس:

بند 4 شرح وظایف شوراي عالی اشتغال،

بند 37 امور اقتصادي سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور،

بند “و” ماده 2 چارچوب نهادي علم، فناوري و نوآوري نقشه جامع علمی کشور،

ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه، و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه،

تاسیس “مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی” توسط شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده و  دستورالعمل اجرایی آن در چهل و سومین جلسه شورایعالی اشتغال کشور مورخ 19/4/90 مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است. لازم به ذکر است شواری عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور محترم و متشکل از 13 نفر از وزاری کابینه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ریاست بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور در امور زنان، دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان، دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و مصوبات آن همانند مصوبه هیات دولت، لازم الرعایه می‌باشد.