بنا بر آن است خدمات ویژه گروه مانند مشاوره ، آموزش ، فضای کار اشتراکی ، تحلیل بازار ، طراحی کسب وکار ، استارت آپ ، مدلهای تامین مالی نوین و .. برای شرکت کنندگان و اعضای پویش با تسهیلات ویژه ارائه گردد.

افتتاحیه هم‌‍ساز
هم‌ساز در روز سه شنبه 5 تیرماه  ، از ساعت 17 الی 19 با حضور تعدادی از فعالین اقتصادی شروع به کار کرده است .