دانستنیهای مدیریتی


   10 سبک مدیریتی و رهبری نوین


در زمینه سبک‌های مدیریتی سازمان، مدل ‌های مختلفی ارائه گشته است، از مدل چهار گزینه‌ای لیکرت گرفته تا لوین، اما با تغییرات عمده رهبری سازمان و ایجاد اندیشه‌های نو در حوزه مدیریت و رهبری، این روش‌ها شکل تازه‌ای پیدا کرده که به طور وسیع این مدل‌ها را در 10 سبک گوناگون می‌توان خلاصه نمود. که دانستن این سبک ها میتواند مشاوره خوبی برای کسب و کار شما باشد. این 10 سبک رهبری شامل:

1- رهبری اقتدارگرایانه یا (Autocratic Leadership)

در سازمان‌هایی که دچار بحران جدی شده‌اند و نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع دارند و فرآیندهای کاری روتین و غیرتخصصی است، اجرا می‌شود. برای سازمان‌های نظامی این سبک رهبری مناسب خواهد بود.

2- رهبری بوروکراتیک یا (Leadership Bureaucratic):

برای سازمان‌هایی که کارهای دقیق و علمی و نا ایمن انجام می‌دهند و لزوم توجه به قوانین و دستورالعمل‌ها برای انجام درست و ایمنی جدی است، بسیار لازم و مناسب است.

3- رهبری کاریزماتی یا (Charismatic Leadership):

برای سازمان‌هایی که از بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت کارکنان ناراضی هستند انتخاب این سبک رهبری می‌تواند مفید باشد که با شور و انرژی خود سازمان را به حرکت در خواهند آورد. 

4- رهبری مشارکتی  یا (Participative Leadership):

در سازمان‌هایی که نوآوری و خلاقیت رمز موفقیت و نیاز به مشارکت کارکنان مهم‌ترین عامل در ماندگاری سازمان می‌باشد  این سبک از رهبری مناسب است. این نوع رهبری برای شرایط غیربحرانی بسیار مفید است و در شرایط بحرانی که نیاز به سرعت در تصمیم‌گیری دارد پاسخ معکوس می‌دهد.

5- رهبری عدم مداخله یا (Laissez - Faire Leadership):

برای سازمان‌هایی که نیاز به روش‌های خود مدیریتی دارند و مدیریت زمان اهمیت زیادی دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
6- رهبری مردم‌محور یا (People - oriented Leadership):

این سبک رهبری برای توسعه کارهای تیمی است و با توجه به اینکه رهبری سازمان نگاه یکسانی و برابری به کارکنان دارد تیم‌های مقتدر و قوی در آن تشکیل خواهد شد. 

7- رهبری خدمتگزار یا (Servant Leadership):

این سبک از سبکهای رهبری برای سازمان‌های آموزشی یا خدماتی مانند بیمارستان، دانشگاه بسیار مناسب می‌باشد و معمولا رهبری سازمان به شاخص‌های فرهنگی و ارزشی بسیار پایبند است.

8- رهبری وظیفه‌گرا یا (Task - Oriented Leadership):

این سبک از رهبری توجه وسیعی برکنترل کار، وظایف و دستورالعمل‌ها دارد و معمولا به‌دلیل عدم توجه به مشکلات و نیازهای کارکنان نارضایتی در بین آنها گسترش می‌یابد.

9- رهبری تعاملی یا (Transactional Leadership)

این نوع سبک رهبری مناسب با سازمان‌هایی می‌باشد که کارها را به شکل پروژه‌ای انجام می‌دهند و برای سازمان‌های دانش محور که نیاز به نوآوری و خلاقیت دارند، مناسب نخواهد بود.

10- رهبری تحولی یا (Transformational Leadership):

این سبک رهبری با تعیین چشم‌انداز و اهداف روشن و مکالمه آن در سازمان سعی در جذب مشارکت کارکنان می‌کند.

عکس کاملی از جزئیات سبک های رهبری