ماموریت گروه بین المللی مشاوران سینا تدبیر

هدایت کارآفرینان به سوی فرآیندهای بهبود مستمر (CIP) و توسعه و تعالی کسب و کار و کارهای دانش محور، تبدیل ایده علمی به طرح اقتصادی و اشتغال‌زا براساس دانش مدیریت، هدایت صاحبان کسب و کار برای دستیابی به برترین راه‌کارهای مالی و اقتصادی و آشنا نمودن فعالین اقتصادی با قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار و چگونگی همسویی با قوانین مرتبط یاد شده.


خدمات گروه

براساس چشم انداز و ماموریت مرکز و چارت سازمانی پیش بینی شده زمینه های اصلی خدمات مشاوره ای در مرکز مشاوره ای کارآفرینی  ادامه مطلب

 


 
 
پروژه های در دست اجرا
 

پشتکار، نوآوری، فن آوری

خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه....

 
خدمات شرکت

عنوان دسته بندی

ای‌نتورک با گستردگی که در فضای دیجیتال دارد فرآیند تبلیغات در سایت‌های دیگر را برای ما راحت کرده است و باعث شده است تا تمرکز ما روی بررسی و استراتژی کمپین قرار گیرد. کرده است و باعث شده است تا تمرکز ما...

عنوان دسته بندی

ای‌نتورک با گستردگی که در فضای دیجیتال دارد فرآیند تبلیغات در سایت‌های دیگر را برای ما راحت کرده است و باعث شده است تا تمرکز ما روی بررسی و استراتژی کمپین قرار گیرد. کرده است و باعث شده است تا تمرکز ما...

عنوان دسته بندی

ای‌نتورک با گستردگی که در فضای دیجیتال دارد فرآیند تبلیغات در سایت‌های دیگر را برای ما راحت کرده است و باعث شده است تا تمرکز ما روی بررسی و استراتژی کمپین قرار گیرد. کرده است و باعث شده است تا تمرکز ما...