معرفی کلی خدمات سینا تدبیر


معرفي محصول يا خدمت:

بر اساس چشم انداز و ماموریت مرکز و چارت سازمانی پیش بینی شده زمینه های اصلی خدمات مشاوره ای در مرکز مشاوره ای کارآفرینی عبارتند از:
1) مدیریت عمومی و سازمانی.
2) مدیریت و اداره کردن کسب و کار مستقل.
3) مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان.
4) ارزیافی فنی و اقتصادی طرح های کسب و کار.
5) برنامه ریزی تبلیغات اثر بخش و مدیریت برند.
6) چگونگی تبدیل ایده به یک طرح کاربردی پایلوت.
7) آموزش حقوق تجارت و قوانین مرتبط با کسب و کار.
8) تدوین ساختار حسابداری و امور مالی در کسب و کار.
9) روش های راه اندازی یک کسب و کار با توجه به شرایط محیطی.
10) مدیریت تعالی مشتری (CEM).
11) مدیریت رضایت مشتری (CSM).
12) مدیریت ارتباط با مشتری (CRM).
13) مهندسی مجدد کسب و کار (BPR).
14) مدیریت سرمایه های انسانی (HR).
15) ترسیم نقشه راه بلوغ سازمانی (MRM).
16) برنامه ریزی کنترل موجودی مواد (MRP).
17) مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP).
18) ارائه مدل های بازاریابی منحصر به فرد (USP).
19) چگونکی طراحی یک کسب و کار درآمدزا (BP).
20) تکنیک های حل مسئله و الگوریتم خلاقیت (TRIZ).
21) تحقیق در عملکرد سازمانی و اندازه گیری عملکرد (OR).
22) تکنیک هایتضمین کیفیت و
مدیریت کیفیت جامع (TQM).
23) روش های سرمایه گذاری و تکنیک های جذب سرمایه (FM).
24) روش های بازارشناسی، بازاریابی و فروش کالا و خدمات (MP).
25) سیستم های اطلاعات و کاربرد آن در فعالیت های کسب و کار (MIS).
26) فرآیندهای تولید و عملیات ساخت کالا، ارائه محصول و یا خدمت (PM).
27) چرخه مدیریت بهره وری و اندازه گیری آن در واحد کسب و کار (PMC).