قوانین و مقررات سیناتدبیر


مرام‌نامه شرکت:

این مرامنامه تنها اصول اخلاقی را تبیین مینماید که با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند.
1- وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند و یا تفسیر می‌کنند‌ این می‌باشد که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب نمایند..
2- به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، انتشار نکنید. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد  مذموم و مطرود می‌باشد.
3- اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان مانند هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی نویسندگان نباید کیفیت محتوایی نوشته را تا میزان نشریات زرد پایین آورد.
4- درست آن است که قبول نماییم سایت‌هایی که موضوعات مختلف مدیریتی و اقتصادی را با تفکیک انواع مخاطبان پوشش دهند روی فضای مجازی ما وجود ندارد. سایت‌های موجود، با پذیرش تمامی مشکلاتی که در عرصه سایت‌ نگاری ایران وجود دارد، به قدر توانایی خود و البته با مساعی بسیار تنها به بخشی از آنچه باید پوشش دهند، می‌پردازند. در چنین وضعیتی با کمال صداقت اعلام می‌کنیم که هدف گروه مشاورین سینا تدبیر، مدیریتی و اقتصادی بودن می‌باشد. هدفی که قطعا در چشم اهل فن بسیار دشوارتر از «متفاوت بودن» است هرچند چنین هدف گذاری خیلی توجه برانگیز نباشد. در واقع همه یا اغلب ایده‌های منجر به تغییر و بهبود اوضاع زمانه از بین این گروه از مردمان برمی‌خیزد و در میان همین گروه به اجرا درمی‌آید. دولت‌ها و نهادهای حکومتی کافی است بسترهای مناسب را برای رقابت منصفانه در بین افراد این جمع از طریق تدوین قوانین کارآمد و اجرای بی‌شائبه آنها فراهم نمایند و اگر منابع عمومی و ملی هم هست، که  قطعا هست، آن را به شیوه خردمندانه و عادلانه توزیع نمایند.
دانستن اینکه چگونه سایتی قرار است در فضای آنلاین قرار گیرد و اینکه چگونه مرامی را دارا می‌باشد و با چه سبک و سیاقی مطالب خود را به خوانندگان ارائه می‌نماید، حق خوانندگان است. البته این حق را همه رسانه‌ها به نحوی ادا می‌نمایند.
5- نگاشتن و اعلام مرام‌نامه برای یک سایت امری سهل و ممتنع است. سهل می‌باشد چون تعابیری وجود دارد که تقریبا تمامی اهالی رسانه با آنها آشنایند و برای جلب نظر مخاطبان خود و نیز یافتن جایگاه درخور و شایسته در عرصه سایت‌نگاری پایبندی به آنها مهم می‌باشد. ممتنع است چون دایره کاملا مشخصی برای احصای مواردی که در حوزه مرام‌نامه قرار خواهند گرفت وجود ندارد. اما ما تلاش نموده ایم‌ایم عام‌ترین  مواردی که خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم بیان نماییمو از وارد شدن به حوزه جزییات –که می‌تواند بسیار مفصل و غیرقابل احصا باشد_ تا آنجا که ممکن است، خودداری کنیم.
چارچوب همکاری گروه مشاورین سینا تدبیر با شما:

گروه مشاورین سینا تدبیر متناسب با نیاز شما پیشنهاد فعالیت ساعتی، پروژه ای یا ماهانه را ارائه میدهد و این پیشنهاد بعد از برگزاری اتاق فکر تدوین خواهد شد. ما میدانیم که بهترین قالب همکاری به نحوی مشخص میگردد که منافع مالی کوتاه مدت و بلند مدت شما عزیزان هم در آن دیده شده باشد.