گروه بین المللی مشاورین سیناتدبیر

 


اهداف شرکت:


هدف اصلی گروه مشاورین سینا تدبیر فراهم آوردن زمینه های توسعۀ دانش کارآفرینی، افزایش مهارت، بهره وری متقاضیان و ایجاد کسب و کارهای کارآفرینی در طرح های مختلف اقتصادی می باشد.اهداف به صورت کلی عبارتند از:
1. هدایت کارآفرینان به سوی فرآیندهای بهبود مستمر و توسعه و تعالی کسب و کار.
2. هدایت صاحبان کسب و کار برای دستیابی به برترین سطح سازمانی و شغلی.
3. توسعۀ فرهنگ استفاده از مشاوره در کسب و کارهای مستقل در دانش آموختگان و شروع کنندگان کسب و کارهای مستقل.
4. آشنا نمودن فعالین حوزه کسب و کار با قوانین و مقررات مرتبط کسب و کار و چگونگی همسویی با قوانین مرتبط یاد شده.
5. کمک به افزایش ایجاد ارزش (value) در کسب و کارهای کوچک کارآفرینانه با تزریق مستمر دانش و چگونگی بهره گیری از تجارب مختلف.
6. برآورده کردن نیازهای مدیریتی، مهارتی و سایر اطلاعات مهم و تأثیر گذار بر روند شکل گیری و اجرای کسب و کارهای کوچکِ کارآفرینانه.
7. توسعه و انتشار رویکردهای مناسب عارضه یابی، تعریف مسائل (تبدیل مشکل به مسئله از طریق شناسایی وضعیت موجود و فاصله آن تا وضعیت مطلوب)، صورت بندی وضعیت و شفاف سازی روابط عالی، یافتن راه حل های شناسایی شده در سطح کسب و کارهای مستقل و خانگی کارآفرینانه.
مدل ارائه خدمات ما:


یکی از راه های ارائۀ خدمات مشاورۀ مدیریت و بهره وری در کسب و کارهای کارآفرینانه، ارائه آنها به صورت کلینیکی است. در این حالت مشاورین در مکانی مستقر بوده و کاربران با مراجعه به محل ارائه خدمات و استقرار مشاور، از راهنمایی و توصیه های کلی آنان بر اساس شناخت اجمالی از نیاز و درخواست کاربر و در مدت زمان محدود بهره مند می گردند. دیگر راه ارائه خدمات مشاوره و مدیریت کسب و کار، ارائه این خدمات به صورت پاراکلینکی می باشد. در این روش مشاورین به درخواست کارآفرینان به محل کسب و کار مراجعه نموده و از طریق عارضه یابی و تحقیقات بازار، راهکارهای پیشبرد اهداف کسب و کار را به کارآفرینان رهنمون می‌نمایند.
در رویه اجرایی گروه مشاورین سینا تدبیربه دو صورت عمل میشود:

1- برقراری ارتباط با صاحبان (شروع کنندگان) کسب و کارهای مستقل
کلیه واجدین شرایط (صاحبان یا شرکت کنندگان ) کسب و کارهای مستقل شغلی متقاضی دریافت خدمات مشاوره ای با توجه به زمینه های مورد نیاز مشاوره یا نوع مسائل و مشکلاتی که در حوزه کاری خود با آن روبرو هستند برای تنظیم برنامه دریافت خدمات مشاوره ای و تعیین نوع مشاوره مورد نیاز با کلینیک مشاوره تماس برقرار می کنند، برقراری تماس می تواند به صورت های ذیل انجام شود.
الف/ تماس تلفنی با بخش پذیرش
ب/ تکمیل فرم درخواست خدمات مشاوره ای و ارسال آن از طریق نمابر یا پست الکترونیک
2- دریافت اطلاعات تکمیلی و تعیین امکان پذیری یا عدم امکان ارائه خدمات به متقاضیان
کارشناس پذیرش بر اساس اطلاعات فرم درخواست خدمات مشاوره ای و در صورت نیاز، با برقراری تماس و ارتباط با نماینده واحد متقاضی و دریافت اطلاعات لازم به تکمیل فرم امکان سنجی برنامه ارائه خدمات مشاوره ای مبادرت می ورزد و طی آن امکان بررسی مشکل متقاضی در محدوده کار مرکز را مشخص خواهد کرد.

 آشنایی اولیه:

برای شروع همکاری با شما عزیزان قدم های زیر را انجام میدهیم:

  • در قدم اول اطلاعات اولیه متقاضی در قالب فرم سوالات ضروری دریافت می شود

  • در قدم بعدی جلسه اولیه برای آشنایی با متقاضی برگزار میشود تا صحبت ها و تجارب ایشان دریافت شود.

  • در قدم سوم اتاق فکری متناسب با نیاز ها و تخصص مشتری شکل خواهد گرفت و بسته خدمات پیشنهادی برای متقاضی تدوین و ارائه میگردد.

  • در مرحله آخر هم چگونگی اجرای پیشنهادات از سوی مشاوران مربوطه کسب و کارتان مشخص خواهد شد.

  • همین حالا با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.