مجوز گروه سینا تدبیر

این گروه دارای مجوز رسمی مشاوره مدیریت و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. شایان ذکر است تعداد معدودی از فعالین مشاوره در کشور دارای این مجوز می باشند. طبق قانون طرح های کسب و کار (BP) تدوین شده توسط این گروه قابل پذیرش در نظام بانکی جهت اخذ تسهیلات می باشد.

 
هدف گروه سینا تدبیر

به تارنمای گروه بین المللی مشاوران سینا تدبیر خوش آمدید. این گروه تنها با هدف اشتراک گذاری تجربیات و ارتقاء آگاهی کارآفرینان ایران عزیز راه اندازی شده است. این گروه با دارا بودن دپارتمان های مختلف با مدیریت اساتید دانشگاه و کارآفرینان توانایی ارائه خدمات عملیاتی به فعالین اقتصادی را دارد.

 
نحوه ارائه خدمات
شیوه مشاوره ما مبتنی بر عملیات می باشد. ما جدیدترین تکنیک های مدیریت و کارآفرینی را با مقررات و فرهنگ سازمانی ایرانی منطبق نموده و سپس برای هر سازمان راهکارهای منحصر به فرد خود را ارائه می نماییم. 23 سال تجربه عملیاتی در واحدهای صنعتی و بازرگانی و بهره گیری همزمان از دانش روز مدیریت، هم افزایی کاربردی برای ارائه خدمات کارآفرینی را فراهم می نماید. 


  >   از گالری تصاویر دیدن فرمایید ! 


 

 
اصل انجام کار

 

 
واحد های مشاوره

دپارتمان تولید و عملیت به کارگروه‌های مختلفی تقسیم میشود که پس از برگزاری اتاق فکر و تشخیص کارگروه مربوطه درخصوص موضوع مراجعه کننده، دوره مشاوره و آموزش آغاز خواهد شد.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه مدیریت تولید
2- کارگروه کنترل کیفیت
3- کارگروه مهندسی محصول
4- کارگروه مدیریت کارخانه.
دپارتمان مدیریت و رهبری، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع مشکلات مراجعه کنندگان تقسیم شده است، که گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌اند و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی ارایه مینمایند.
کارگروه های این بخش شامل:
1- کارگروه مدیریت عمومی
2- کارگروه رهبری
3- کارگروه تعالی سازمانی.
دپارتمان بازاریابی و فروش، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان که با توجه به اطلاعات و سوابق مدیران طبقه بندی شده است، تقسیم گردیده است. که گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌اند و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه بازاریابی
2- کارگروه فروش
3- کارگروه بازرگانی خارجی
4- تجارت الکترونیک.
دپارتمان کارآفرینی و ایده پردازی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم گردیده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه کارآفرینی
2- کارگروه ایده پردازی
3- کارگروه استارتاپ
4- کارگروه ارزیابی فنی.
دپارتمان تبلیغات و برندینگ، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه تبلیغات
2- کارگروه برندینگ
3- کارگروه بسته بندی.
دپارتمان مدیریت استراتژیک، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه برنامه ریزی استراتژیک
2- کارگروه تفکر استراتژیک
3- کارگروه استراتژی عملیاتی.
دپارتمان منابع سازمانی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن رسیدگی به مشکلات شما عزیزان نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه طراحی ساختار سازمانی
2- کارگروه نرم‌افزاری منابع سازمانی
3- کارگروه فرآند ها و روش ها.
دپارتمان حسابداری و مدیریت مالی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه ارزیابی اقتصادی
2- کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری
3- کارگروه مدیریت مالی
4- کارگروه حسابداری و امور مالیاتی.
دپارتمان سرمایه انسانی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه ارزیابی منابع انسانی
2- کارگروه برنامه ریزی شغلی
3- کارگروه حقوق کار و تامین اجتماعی.

 
گالری تصاویر